Een reis door het eiland Ambon / Perjalanan di pulau Ambon

Een reis doorhet eiland Ambon

A journey through the island Amboina