En toen was…..

Naar aanleiding van de onderstaande mail wil ik reageren.

Ik ben naar de ontmoeting geweest.

Om een lang verhaal kort te houden.

“Familie, kunnen we allen naar draagkracht een financiële bijdrage leveren voor de opbouw van Haria,
zodat weervoor kunnen zorgen dat Haria de mooiste kampong op Saparua (Maluku) wordt!

Er valt op dit moment zoveel te doen en daar is in verhouding (in Euro’s) niet zóveel geld voor nodig.
Maar wanneer we met z’n állen minimaal 10 euro storten dan komen we een heel eind.
Onderstaand kunt u een uitleg horen van Mw. Takaria Latupeirissa die speciaal uit Ambon is gekomen voor dit project.
Hebben jullie nog vragen dan kunnen jullie bij mw. E.latupeirissa terecht, uiteraard kunnen jullie mij ook vragen stellen.

Ik ben er van overtuigd datdit doelzéker goed gaat komen.

Bijvoorbaat mijn dank voor jullie aandacht!

Uitvoeringsteam voor de aanleg van straatverlichting in de wijk
Latupeirissa/Sector Getsemani

Gegroet in de liefde van onze Heer Jezus Christus,

In het kader van de activiteiten met Kerst en Nieuwjaar op 25 december 2005
en 31 december 2005 in Haria die bedoeld zijn voor alle Harianezen, kinderen
en kleinkinderen van Leawaka, zowel in Haria als in den vreemde, waaronder
Nederland, zijn wij als kinderen van het Dorp Leawaka die woonachtig zijn in
de wijk Latupeirissa (de sector Getsemani van de GPM gemeente te Haria)
bezig met de ordening van de omgeving van de wijk.

Het streven waar wij ons nu mee bezig houden, is de aanleg van
straatverlichting ten behoeve van de mensen die in de wijk Latupeirissa
rondlopen. Tevens willen wij ons ook richten op de andere vijf wijken in
Haria, als dit financieel gezien haalbaar is.
Met dit doel benaderen wij de families die afkomstig zijn uit de wijk
Latupeirissa en in den vreemde wonen met het verzoek om ons in dit project
te ondersteunen.

Het zal ons veel vreugde brengen wanneer we met de zegen van de Heer steun
van onze families zullen mogen ontvangen ten behoeve van ons gezamenlijk
belang in de wijk Latupeirissa. Tot zover dit schrijven. Wij danken u voor
uw aandacht en betrokkenheid in deze aangelegenheid en spreken onze dank uit
in gebed aan onze Vader die ons allen liefheeft.
Tot ziens tijdens Kerst en Nieuwjaar.

Shalom,

Uitvoerend comite te Haria,

Voorz.Mevr.M.Kaya
Dkn A.Latupeirissa
L.Souhoka
K.Latupeirissa

Op zaterdag 17 september 2005 om 13.00 zal er een bijeenkomst gehouden
worden in de stichting, woonoord lunetten te Vught. Op deze dag willen wij
een tussenstand geven over het tot dan toe opgehaalde bedrag. Tevens zal op
deze dag Usi/Tante Tien Takaria-Latupeirissa uit Haria aanwezig zijn om uw
eventuele vragen te beantwoorden. Usi/Tante Tien zal op 25 september 2005
weer terugkeren naar Haria om daar het geld te overhandigen. Wij willen u
dan ook van harte uitnodigen om op 17 september 2005 hierbij aanwezig te
zijn. Een ieder is welkom.
(Graag even telefonisch of per mail doorgeven als u wenst te komen, dit in
verband met de voorbereidingen die getroffen dienen te worden voor deze
dag).

Het project zal doorlopen tot medio november/december.
Voor nadere informatie ten behoeve van dit project kunt u zich wenden tot
Mevr.E.Latupeirissa te ‘s-hertogenbosch,
te bereiken op 073-6443903

Uw bijdrage kunt u storten op rekeningnr:17.20.02.079 t.n.v. E.Latupeirissa
Rabobank ‘s-Hertogenbosch.