Nieuws / Mededeling / Berita


Weathernews.nl Neerslagradar Weathernews.nl Meerdaagse Verwachting

Maandag 08-08-2005

voor extra informatie

Klik op het plaatje voor extra latupeirissa informatie

Maandag 01-08-2005

Op dit moment heb ik heel weinig familiefoto’s en of foto’s van Harianezen. Ik zou het fijn vinden wanneer jullie massaal de foto’s versturen.

Maandag 12-09-2005

Ik heb vandaag een mail gekregen met het volgende verzoek:

Uitvoeringsteam voor de aanleg van straatverlichting in de wijk
Latupeirissa/Sector Getsemani

Gegroet in de liefde van onze Heer Jezus Christus,

In het kader van de activiteiten met Kerst en Nieuwjaar op 25 december 2005
en 31 december 2005 in Haria die bedoeld zijn voor alle Harianezen, kinderen
en kleinkinderen van Leawaka, zowel in Haria als in den vreemde, waaronder
Nederland, zijn wij als kinderen van het Dorp Leawaka die woonachtig zijn in
de wijk Latupeirissa (de sector Getsemani van de GPM gemeente te Haria)
bezig met de ordening van de omgeving van de wijk.
Het streven waar wij ons nu mee bezig houden, is de aanleg van
straatverlichting ten behoeve van de mensen die in de wijk Latupeirissa
rondlopen. Tevens willen wij ons ook richten op de andere vijf wijken in
Haria, als dit financieel gezien haalbaar is.
Met dit doel benaderen wij de families die afkomstig zijn uit de wijk
Latupeirissa en in den vreemde wonen met het verzoek om ons in dit project
te ondersteunen.
Het zal ons veel vreugde brengen wanneer we met de zegen van de Heer steun
van onze families zullen mogen ontvangen ten behoeve van ons gezamenlijk
belang in de wijk Latupeirissa. Tot zover dit schrijven. Wij danken u voor
uw aandacht en betrokkenheid in deze aangelegenheid en spreken onze dank uit
in gebed aan onze Vader die ons allen liefheeft.
Tot ziens tijdens Kerst en Nieuwjaar.

Shalom,

Uitvoerend comite te Haria,

Voorz.Mevr.M.Kaya
Dkn A.Latupeirissa
L.Souhoka
K.Latupeirissa

Op zaterdag 17 september 2005 om 13.00 zal er een bijeenkomst gehouden
worden in de stichting, woonoord lunetten te Vught. Op deze dag willen wij
een tussenstand geven over het tot dan toe opgehaalde bedrag. Tevens zal op
deze dag Usi/Tante Tien Takaria-Latupeirissa uit Haria aanwezig zijn om uw
eventuele vragen te beantwoorden. Usi/Tante Tien zal op 25 september 2005
weer terugkeren naar Haria om daar het geld te overhandigen. Wij willen u
dan ook van harte uitnodigen om op 17 september 2005 hierbij aanwezig te
zijn. Een ieder is welkom.
(Graag even telefonisch of per mail doorgeven als u wenst te komen, dit in
verband met de voorbereidingen die getroffen dienen te worden voor deze
dag).

Het project zal doorlopen tot medio november/december.
Voor nadere informatie ten behoeve van dit project kunt u zich wenden tot
Mevr.E.Latupeirissa te ‘s-hertogenbosch,
te bereiken op 073-6443903

Uw bijdrage kunt u storten op rekeningnr:17.20.02.079 t.n.v. E.Latupeirissa
Rabobank ‘s-Hertogenbosch.

click hier

VoorAankondiging

Pelita Landelijke Molukse Ouderendag 2006

Op zaterdag 24 juni 2006 organiseert Stichting Pelita een landelijke Molukse ouderendag in de Veluwehal te Barneveld. De Pelita landelijke Molukse ouderendag wordt voor de vierde keer gehouden en mag zich wederom verheugen op een grote opkomst, enthousiasme en betrokkenheid van de Molukse ouderen zelf. De Pelita landelijke ouderendag is een begrip geworden binnen de Molukse gemeenschap en een niet meer weg te denken activiteit waar in bijzonder de Molukse ouderen van 55 jaar en ouder een jaar lang naar uitzien.

Door de steeds meer grote belangstelling willen wij u er op attenderen dat deze dag alleen voor personen van 55 jaar en ouder is. Afgelopen jaar is gebleken dat het aantal personen jonger dan 55 jaar in meerderheid toeneemt, waardoor er onvoldoende bewegingsvrijheid en zitplaatsen voor de ouderen overblijft. Een uitzondering op de gestelde leeftijd geldt alleen voor begeleiders en leden van de ouderenwerkgroep.

De uitvoering van het programma wordt mede door ouderen verzorgd en ziet er als volgt uit:

Opening Tifa-zanggroep; welkomstwoord door de directeur van stichting Pelita; voorlichting over de aankomst van de Molukse ouderen in verband met 55 jaar verblijf in Nederland door het Moluks Historisch Museum; zang; dansuitvoering; modeshow; korte theateruitvoering; bekende Molukse artiesten uit het vaderland en band uit de jaren vijftig verzorgd door Molukse muzikanten.

In de bijzaal staan verschillende standhouders met diverse producten, diensten en voorlichtingsmateriaal ten behoeve van Molukse ouderen. Daarnaast worden er oude Molukse ambachten gedemonstreerd. Een rustkamer is ingericht, zodat men zich, indien nodig, tijdelijk kan terugtrekken. Tegen betaling kunt u iets drinken en verschillende soorten Molukse gerechten eten. De toegangsprijs hebben wij wederom niet verhoogd en bedraagt € 5 per persoon.

De ontvangst is van 10.00 uur tot 11.00 uur en de dag eindigt om 18.00 uur.

Stichting Pelita

Postbus 85747

2508 CK Den Haag

070-3305111

Informatie: Evelin Hiariej

HELP DE KINDEREN OP HARIA

sms het woord HARIA naar 3663

(€1,50/sms)

LOPEN VOOR DE KINDEREN OP HARIA

4DAAGSE 2007

www.walkitforward.hyves.nl