Pela dag 08-09 2005

PERSBERICHT

Gezien de actualiteit waarin tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen alsmaar groter wordt en waarin we gebukt gaan onder de terreur van religieuze fanatici vragen wij uw aandacht voor een ontmoetingsbijeenkomst van Moslim Molukkers en Christen Molukkers in het kader van reconciliatie.

Christen Molukkers en de Radja van Siri Sori Islam houden een ontmoetingsbijeenkomst in Utrecht in het kader van reconciliatie op de Molukken en in Nederland.

De oorlog heeft alle broederbanden tussen de dorpen verbroken. Hoewelhet vredesproces gelukkig overal op de Molukkende goede kant opgaat, is het wantrouwenonder elkaar, tussen moslims en christenen, nog steeds aanwezig.Overdag ontmoeten ze elkaar welmaar’s avonds trekken ze zich terug in eigen gebied. Dat is ook te begrijpen na zo’n verschrikkelijke periode. Het vertrouwen onder elkaar moet rustig opgebouwd worden.

‘Vrouwen voor Vrede op de Molukken’organiseertdit in samenwerking met Moluks Historisch Museum, Stichting Hatumari, Perkumpulan Tamilouw, Hutumuri, Siri Sori (vertegenwoordigt Tamilouw, Siri Sori Christen en Hutumuri) enKumpulan Haria.

Hoewel het erg kort dag is,willen we ook de media en geschreven pers van harte uitnodigen omdeze uniekeactiviteit, een Hollandse Panas Pela-Bongso(het aanhalenvan broederbanden)bij te wonen.

Hierbij zien jullie een impressie van deze fantastische avond en kunnen jullie een van de speeches beluisteren. Zie ook, fotoalbum Pela dag 2005.

speech Bapa raja speech Ibu raja

De avond zag er als volgt uit:

Ontvangst Bapa Raja Siri Sori te Utrecht ‘“ Moluks Historisch Museum

Datum: donderdag 8 sept. 2005

Plaats:Moluks Historisch Museum (MHM)

Kruisstraat 313

3581 GKUtrecht(030 ‘“ 2367116)

Doel:Kennismaken en informeren van de achterban van de dorpen Tamilouw, Hutumuri en Siri Sori christen en Siri Sori islam en die van Haria, over recente ontwikkelingen op Maluku in het algemeen en die op Siri Sori in het bijzonder de reconciliatie tussen christenen en moslims

Karakter:Deze ontmoeting heeft een open karakter waarin zowel informatie wordt gegeven als vragen kunnen worden gesteld.De bijeenkomst is toegankelijk voor bestuur en medewerkers en zowel voor leden als niet leden van de kumpulans PTHS en Haria.

Programma

‘“ uur Ontvangst van genodigden met koffie en thee

‘“ uur Onder begeleiding van Tifa en het lied Wele Roela worden de Bapa Raja en Ibu Nyora ontvangen

·Welkomstwoord door mevr. S. Souhuwat ‘“ voorzitter van PTHS (Perkumpulan Tamilouw, Hutumuri, Siri Sori)

·Verwelkoming door dhr. W. Latupeirissa, voorzitter van de kumpulan Haria

‘“ uurInformatie en toelichting door de Bapa Raja over de recente ontwikkelingen tot nu toe

Toelichting Ibu Nyora over haar werkzaamheden met vrouwengroepen

‘“ uurKorte pauze

‘“ uurLied door Farah van Bommel

‘“ uurVCD presentatie en gelegenheid tot stellen van vragen

‘“ uurIndrukken van deze bijeenkomst door Wim Manuhutu

Afsluiting door Farida Pattisahusiwa

Informeel samenzijn met muziek van Daniel Sahuleka