Renovatie Kleuterschool TK Hiti Hala in Haria

Drie gemeentes ondersteunen het project “Renovatie Kleuterschool TK Hiti Hala” in Haria -Molukken.

In het kader van de millenniumdoelen hebben drie gemeentes financiële ondersteuning gegeven aan Stichting Hulpverlening Haria t.b.v. “Renovatie Kleuterschool in Haria op Saparua-Molukken-Indonesië.

Het totale bedrag is € 9.700,00. Onze hartelijke dank gaat uit naar de volgende gemeentes:

Gemeente Leerdam

Gemeente Leerdam heeft n.a.v. de millenniummarkt in Leerdam een bedrag ad. € 200,00 gegeven.

Gemeente Oss

Noud Bongers van de gemeente Oss afd. Sociale Zaken heeft samen men zijn collega’s een bedrag ad. € 500,00 opgehaald.

Noud Bongers

Gemeente Den Bosch

Gemeente Den Bosch heeft een bedrag ad € 9.000,00 aan het project toegekend.

Raadslid Inke Katoen

Wij bedanken de mensen en instanties uit Den Bosch die zich hebben ingezet voor het school project.

  • Bomang Souisa die het eerste kontakt met de gemeente Den Bosch heeft gelegd.
  • Usi Eba Latupeirissa en haar familie
  • Millenniumdoelencomité
  • Inke Katoen Pvda-raadslid die een aantal Bossche Molukkers heeft geadviseerd een aanvraag in te dienen.
  • Lonny Nanulaita lid van het Multi Culturele Vrouwennetwerk, heeft veel lobbywerk verricht voor het schoolproject.

Bedankt namens de kleuters in Haria(Saparua-Molukken -Indonesië)

Dit bericht is afkomstig van www.haria.orgjanuari 2009